Recuerdo IV, 2019

Recuerdo IV, 2019

Tinta sobre papel

34,5x50,3cm.