PLECS, METÀFORES D’UNA VEU 2017

PLECS, METÀFORES D’UNA VEU 2017

Aguafuerte
AGAINST SYNTAX

72 x 64 cm