Carnal Portal Doors, 2015

Carnal Portal Doors, 2015

Edición de 28.

Xilografia.

60X90cm